Młodzi ludzie wobec narzędzi finansowych

Rynek oferuje nam różne możliwości związane z oszczędzaniem i usługami bankowymi. Zyskujemy także narzędzia, które pozwalają nam płacić za nabywane dobra, regulować rachunki i operować środkami na wielu innych poziomach.

To wszystko jest możliwe, ponieważ współczesny świat w ogromnym stopniu rozwinął usługi bankowe czy szerzej rzecz ujmując – usługi związane z finansami. Ich znaczenie dla współczesnego człowieka jest bardzo duże i tak naprawdę bardzo szybko się o tym przekonujemy, nawet mając niewiele lat „na karku”.

Rodzic kierunkuje

Młody człowiek, otrzymując kieszonkowe i kupując jakieś drobne początkowo produkty, zaczyna rozumieć, ile znaczy pieniądz w otaczającym go świecie. Trudno, aby było inaczej, gdy otacza nas konsumpcja, a świat akcentuje znaczenie pieniędzy na każdym niemal kroku.

Może to prowadzić do wypaczenia u dziecka obrazu świata, więc tu do głosu dochodzi wielka rola rodziców, których zadaniem jest ukierunkować młodego człowieka w odpowiedni sposób. Nie zawsze jest to rzecz prosta, bo presja otoczenia robi swoje.

Konta pod okiem dorosłych

Najlepiej będzie, gdy dzieci oraz młodzież swoje pierwsze bezpośrednie kontakty z szeroko rozumianymi narzędziami finansowymi będą mieć za pośrednictwem swoich opiekunów. Założenie specjalnego dziecięcego, a potem młodzieżowego konta wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem.

Zwykle nie pociąga to za sobą specjalnie wysokich kosztów ani dalej idących zobowiązań, a edukacyjny walor takiego posunięcia jest trudny do przecenienia.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.